31.6 C
Tel Aviv
Monday, August 15, 2022
ראשי תגיות דורשי עבודה

תגית: דורשי עבודה

בחודש דצמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 171 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה מציג ירידה של 2.3% לעומת חודש נובמבר בו התייצבו 175 אלף דורשי עבודה (מנוכה עונתיות). מגמת הירידה באבטלה ממשיכה על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא. חודש דצמבר אינו מאופיין בעונתיות מוגברת או פעילות נמוכה בשוק העבודה (לעומת חודשי החגים) ולמרות זאת...
בחודש נובמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 175.6 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה דומה לנתון חודש אוקטובר (מנוכה עונתיות) ויחד, החודשיים האחרונים מציגים ירידה של 3.2% לעומת ממוצע כלל דורשי העבודה בחודשים ינואר עד ספטמבר. במהלך שנת 2016 נמדדה רמת אבטלה יציבה, וירידה של כ-6.3% בחודשים אוקטובר ונובמבר, לעומת שאר חודשי  2016. אמנם בחודש אוקטובר נרשמו...
בחודש ספטמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 180.6 אלף דורשי עבודה. מספר זה מהווה ירידה של 0.2% ביחס לחודש הקודם, אוגוסט 2016, אז עמד הנתון על 181 אלף דורשי עבודה. לאחר העלייה העונתית באבטלה שחלה בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט, חודש ספטמבר מציג יציבות לעומת נתוני הקיץ, אך לא נראית חזרה למגמת הירידה באבטלה הנמשכת מדצמבר 2014. ברבעון האחרון (יולי, אוגוסט וספטמבר)...