29.9 C
Tel Aviv
Monday, August 8, 2022
ראשי תגיות דירוג אשראי

תגית: דירוג אשראי

מידרוג מותירה על כנו דירוג A2.il לאגרות חוב שהנפיקה קבוצת דלק בע"מ. אופק הדירוג יציב. דירוג החברה נתמך בתיק אחזקות בהיקף משמעותי ומיצוב עסקי גבוה בשוק הגז הטבעי בישראל, באמצעות אחזקה בשרשור בדלק קידוחים-שותפות מוגבלת (A1.il באופק יציב, "דלק קידוחים"), המחזיקה 22% ישירות בזכויות מאגר תמר וכן מחזיקה בתמר פטרוליום (40%) המחזיקה ב 9.25% נוספים בזכויות מאגר תמר. כמו כן מחזיקה דלק קידוחים בכ-...
חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch אשררה היום (רביעי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, חוסן מוסדי וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים. פיץ' מדגישה כי החשבונות החיצוניים של ישראל נותרו חזקים בשנת 2016....
כלכלני חברת ביטוח האשראי הבינלאומית Coface מעלים את דירוג האשראי של ישראל ומסבירים זאת בכך ש"העלייה הקלה בפעילות אותה חווה המשק הישראלי בשנת 2016 צפויה להימשך בשנת 2017. זאת בעיקר בשל הצריכה הפרטית המהווה כ-60% מהתמ"ג". לדבריהם, "הצריכה הביתית צפויה להמשיך לגדול הודות לירידה בהיקף האבטלה, הגידול בהשתתפות בעבודה והמשך עליית שכר המינימום". עוד מעריכים בחברה כי התרומה מהיצוא תישאר מתונה בשנת 2017 וזאת בשל...
צילום
חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה כי אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה של A+ עם תחזית יציבה. מדובר באשרור דירוג שני מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים בחודש מרץ 2016. בהודעה לעיתונות שפרסמה היום החברה, צוין שאשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים כי כלכלת ישראל תשמור על תוואי צמיחה בר-קיימא,...
חברת דירוג האשראי הבין לאומית Fitch העלתה בסוף השבוע החולף את דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ לרמה של A+ עם תחזית יציבה. כעת ישראל מדורגת באותו דירוג אשראי בשלוש החברות - S&P, מודיס ו-פיץ'. בחברת הדירוג מדגישים כי החשבונות החיצוניים של ישראל המשיכו להתחזק. מדינת ישראל ממשיכה לרשום עודף בחשבון השוטף בכל שנה משנת 2003, ובשנת 2015...
חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's אשררה היום (חמישי) את דירוג האשראי של ישראל והותירה אותו על כנו ברמה של A1 עם תחזית יציבה. חברת הדירוג פרסמה את אשרור הדירוג, בהמשך לביקור השנתי שערכו נציגי החברה בישראל לפני כחודש, במהלכו נפגשו עם בכירים במשרד האוצר, בנק ישראל ומהמגזר הציבורי והעסקי. מודי'ס מציינת בהודעתה כי דירוג האשראי נובע מעוצמתה הכלכלית והמוסדית של מדינת...
חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אשררה היום (שישי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו ברמה של A+ עם תחזית יציבה. מדובר באשרור דירוג ראשון מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים במרץ 2016. בהודעה לעיתונות שפרסמה, קבעה החברה כי אשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים שהממשלה תשמר את מדיניותה הפיסקאלית היציבה ולפיכך תשמור על נטל החוב...