23 C
Tel Aviv
Tuesday, May 17, 2022
ראשי תגיות דסק”ש

תגית: דסק”ש

חברת דיסקונט השקעות ("דסק"ש") מפרסמת היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2016. מהתוצאות עולה כי הרווח הנקי הסתכם ב-147 מיליון שקלים והחברה חיזקה את נזילותה בכ-800 מיליון שקל מגיוס אג"ח, מכירת נכסים וקבלת דיבידנדים מהחברות הבנות. מתחילת השנה פרעה דסק"ש התחייבות פיננסיות בהיקף של כ-570 מיליון שקלים. לאחר הרבעון דיווחה חברת הבת כור, על חתימת הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת...