25.8 C
Tel Aviv
Sunday, May 29, 2022
ראשי תגיות דרום אפריקה

תגית: דרום אפריקה

160 מיליון צרעות טפיליות שוגרו מישראל לדרום אפריקה במטרה לשמור על הגידולים החקלאיים מפני מזיקים הצרעות הישראליות מופצות בכרמים ובפרדסים ומחסלות את כנימות הקמחית בדרך טבעית וכך מתייתר השימוש בחומרי הדברה מזיקים. הצרעות הטפיליות פותחו וגודלו בחברת ביו-בי בקיבוץ שדה אליהו, שמתמחה בטיפוח חרקים מועילים לשימוש בלוחמה ביולוגית בחקלאות. הן נשלחות לחו"ל כשהן בשלב הגולם, כשהזחל מתפתח לצרעה בתוך כנימה מזיקה...