24.9 C
Tel Aviv
Sunday, May 22, 2022
ראשי תגיות הוועדה המוניטרית

תגית: הוועדה המוניטרית

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגידה קרנית פלוג החליטה להותיר על כנה את הריבית במשק ברמה של 0.1%, על פי ציפיית מרבית הגורמים במערכת הכלכלית. בוועדה אמרו כי "ההחלטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגידה ד"ר קרנית פלוג החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 0.1%. במחצית הראשונה של 2016 צמח המשק בשיעור של 2.9%, בדומה לקצב הצמיחה הממוצע של השנים האחרונות. ברבעון השני, על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית, הצמיחה הייתה גבוהה מהצפוי, 3.7%. עם זאת, גורסת הוועדה כי מוקדם לקבוע אם היא מתבססת בקצב...