30.9 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות הלבנת הון

תגית: הלבנת הון

ישראל משתתפת לראשונה כמדינה חברה במליאת ארגון ה-FATF, כח המשימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור. ישראל אף נבחרה לארח בעוד כחודש את מפגש המומחים העולמי השנתי של הארגון, בהשתתפות עשרות משלחות מרחבי העולם, שיתמקד בנושאי המאבק במימון טרור ומטבעות וירטואליים, ובמסגרתו ייערך גם מפגש עולמי של שופטים ותובעים בהובלת ארה"ב, בנושא המאבק במימון טרור.
משרד האוצר פירסם טיוטה לצו איסור הלבנת הון שיחול על נותני שירותים פיננסיים במטבע וירטואלי. מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, הסביר: "ברבים מהסירובים של בנקים לקבל כסף שמקורו במטבעות דיגיטליים, אנחנו נתקלים באמירה כי התחום אינו מוסדר. ב- 1 ליוני יכנס לתוקפו חוק הפיקוח על נותני שירותים שכולל גם מי שסוחר בקריפטו". "הצו יתן ודאות רגולטורית לעוסקים בתחום ויגדיר כללי...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. המסמך יכול לסייע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, בעלי התפקידים בהם וכן מי שקשור או עובד עמם (כגון רו"ח, מתנדבים, ועוד), לזהות תסמינים אשר עשויים להעיד על ניסיונות לנצל ארגונים אלה לפשיעה או למימון טרור. המסמך...
הפיקוח על הבנקים פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בנושא - "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור". ההוראה החדשה מהווה יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים ביותר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וצפויה לסייע לקבלת מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה- FATF. ההוראה הקיימת "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" הורחבה ונערכה...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת דו"ח שנתי לשנת 2015, הסוקר את פעילותה, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים. המסמך מתייחס להתפתחויות המשמעותיות בשנה החולפת בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, בראשן קידום ההליך לצירוף ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק בתחום. בנוסף סוקר הדו"ח את...