30.9 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תגית: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות התשע"ח כ-8.842 מיליון נפש, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. ביום העצמאות ה-100 של מדינת ישראל, בשנת 2048, צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל- 15.2 מיליון נפש. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.589 מיליון תושבים (74.5% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ-1.849 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים (נוצרים לא-ערבים, בני...
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 חלה עלייה של 8% בסך הלינות במלונות התיירותל בארץ אל מול התקופה המקבילה אשתקד, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים מדובר ב-17.9 מיליון לינות. בלינות התיירים נרשמה עלייה של 23% (7.5 מיליון), 42% מסך כל הלינות (37% אשתקד). בלינות הישראלים נרשמו 10.4 מיליון לינות. תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-66% לעומת 62% בינואר-ספטמבר 2016. תפוסת החדרים במחוז...
נתוני המגמה של החודשים יולי-ספטמבר מצביעים על עלייה של 6.1% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים, אחוז המשרות הפנויות בממוצע הוא 3.81%. עוד עולה כי בענפים אירוח ואוכל ומידע ותקשורת כ-39% ו-37% (בהתאמה) מהחברות מחפשות עובדים בעוד שבענף המסחר כ-25% מהחברות מחפשות לגייס עובדים. בנוסף, כ-77% מהחברות הגדולות (מעל 300 מועסקים) מחפשות לגייס עובדים לעומת כ26%...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כי בשלושת החודשים שבין יוני-אוגוסט 2017, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-10,550 יחידות, כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים מצביעים על ירידה של כשני אחוזים בביקוש לדירות, לעומת שלושת החודשים מרץ-מאי 2017. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 12.7% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה לשנה...
בחמשת החודשים הראשונים של 2017 נרשמו 9.0 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ - עלייה של 10%, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלינות התיירים נרשמה עלייה של 26% ומספר לינות התיירים היה 4.3 מיליון ושל לינות הישראלים 4.7 מיליון. לינות התיירים היוו 48% מסך כל הלינות לעומת 42% אשתקד. תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-63% לעומת 59% בין החודשים ינואר...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה היום (רביעי) דו"ח לפיו חלה עלייה בשיעור התעסוקה בקרב מבוגרים בין השנים 2001-2015 והוא אחד מהגבוהים במדינות ה-OECD (40.5% ב-2015). עוד עולה מהנתונים כי כ-360 אלף בני 55 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ב-2015, כשליש מהרשומים בכלל האוכלוסייה (27.4%), שעה שחלקם היחסי באוכלוסייה הוא חמישית (20%). מהנתונים שהוצגו עולה עוד כי רק ל-28.7% מסך...
347 אלף תיירים נכנסו לישראל בחודש מאי - ומדובר בעלייה של כ-16.7% ביחס לחודש זה בשנה שעברה, כך עולה מנתונים שפירסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר במספר שיא של תיירים נכנסים בחודש מאי אי פעם. עוד עולה, כי בחמשת החודשים הראשונים של השנה נכנסו לישראל 1.4 מיליון תיירים - עלייה של 25% בהשוואה למספר התיירים שהגיעו לארץ בחמשת החודשים הראשונים...
המדד המשולב למצב המשק לחודש מרץ עלה ב-0.4%, בדומה לקצב גידולו של המדד בשנת 2016. המדד המשולב הושפע החודש לטובה מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה ומעלייה ביצוא הסחורות. מנגד, מדד הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים ירדו בפברואר ומיתנו את קצב עלייתו של המדד. שינויים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסדרת שיעור המשרות הפנויות, ועדכון משקולות המדד בעקבות כך, הביאו לעליית המשקל של...
השכר הממוצע למשרת שכיר במשק בשנת 2016 עמד על 9,805 שקלים, עלייה של 2.4% לעומת שנת 2015. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר משרות השכיר עמד על 3.492 מיליון, עלייה של 3.1% לעומת שנת 2015. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים. כל הנתונים המדוברים עוסקים...
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות שנמכרו בחודשים נובמבר דצמבר היו נמוכים ב-1.2% ממחירי הדירות בחודשיים שקדמו להם. מהנתונים שפורסמו הערב (רביעי) עולה על פי הלמ"ס כי "ירידה זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות. הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו". על פי הנתונים, המחיר הממוצע הכלל ארצי של...