23 C
Tel Aviv
Tuesday, May 17, 2022
ראשי תגיות המדד המשולב

תגית: המדד המשולב

המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%, קצב מעט גבוה מאשר בחודש שעבר והוא מצביע על המשך התרחבות של הפעילות במשק. בהסתכלות רחבה יותר, קצב עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מעט מתון מזה ששרר, בממוצע, בשנה וחצי שקדמו להן (כ-0.4%). האטה זו נובעת מהירידות שנרשמו במספר רכיבים בחודשיים האחרונים. המדדים לחודשים הקודמים עודכנו קלות כלפי מטה. זאת בעיקר בשל...
המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי עלה ב-0.3%, בסביבת קצב גידולו של המדד בתקופה האחרונה. המדד המשולב הושפע החודש לטובה מעלייה במרבית מרכיביו, ובפרט ביבוא התשומות לייצור במאי, וכן מעלייתם של מדד הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים לאפריל. מנגד, המדד הושפע לרעה מירידה ביבוא מוצרי צריכה. אין שינויים במדדים לחודשים קודמים, מלבד עדכון קל כלפי מעלה במדד לאפריל הנובע מעדכון נתונים כלפי מעלה בחלק...
המדד המשולב למצב המשק לחודש מרץ עלה ב-0.4%, בדומה לקצב גידולו של המדד בשנת 2016. המדד המשולב הושפע החודש לטובה מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה ומעלייה ביצוא הסחורות. מנגד, מדד הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים ירדו בפברואר ומיתנו את קצב עלייתו של המדד. שינויים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסדרת שיעור המשרות הפנויות, ועדכון משקולות המדד בעקבות כך, הביאו לעליית המשקל של...
המדד המשולב למצב המשק בחודש פברואר עלה ב-0.3%, בדומה לקצב הממוצע במהלך שנת 2016. המדד המשולב לחודש זה עלה בהשפעת העלייה ביבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות בפברואר, ובהשפעת מדדי הפדיון של המסחר והשירותים בינואר. מנגד, האטו את קצב גידולו של המדד הירידה ביצוא הסחורות וירידה בשיעור המשרות הפנויות. המדד המשולב לחודשים קודמים עודכן כלפי מעלה, הודות להשפעה החיובית של הנתונים שפורסמו החודש...
המדד המשולב למצב המשק שפרסם היום (ראשון) בנק ישראל זינק בחודש דצמבר ב-0.45%, ומדובר בקצב גבוה יחסית לקצב החודשי בשנים האחרונות. המדד הושפע החודש לטובה מעלייה חדה במיוחד ביבוא מוצרי הצריכה, בעקבות גידול חריג ברכישות של כלי-רכב, שהוקדמו לדצמבר, על רקע שינוי בכללי המיסוי הירוק שנכנסו לתוקף בינואר. מעבר לכך, תרמו לגידולו של המדד גם העלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון...
המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.3%, מעט גבוה ממדדי החודשים הקודמים אך דומה לקצב הממוצע במהלך השנה. קצב עלייתו של המדד מתחילת השנה ממשיך להיות גבוה מהקצב במהלך 2015. מדד יצוא הסחורות עלה בשיעור ניכר בנובמבר והוביל את העלייה  במדד. מדד יבוא התשומות ושיעור המשרות הפנויות שעלו בנובמבר תרמו גם הם לעליית המדד, כמו גם העלייה במספר משרות השכיר...
המדד המשולב למצב המשק בחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, מעט מעל קצב גידולו של המדד מתחילת השנה - כך עידכן היום (שלישי) בנק ישראל. העלייה במדדי היבוא והיצוא וכן העלייה במדד הייצור התעשייתי תרמו לעלייה זו, בעוד שהירידה במדדי הפדיון של המסחר והשירותים מיתנה את קצב עליית המדד. עדכונים כלפי מעלה בקצב הצמיחה של התוצר העסקי ברבע השני של השנה ובנתוני הייצור התעשייתי לחודשים הקודמים...
המדד המשולב למצב המשק בחודש אוגוסט עלה ב-0.2%, בדומה לקצב גידולו של המדד מתחילת השנה. שיעור המשרות הפנויות, שהמשיך לעלות באוגוסט, עליית הפדיון בענף המסחר ביולי, ועלייה בהתחלות הבנייה ברביע השני תרמו לעלייתו של המדד המשולב. מנגד, המדד הושפע לרעה מירידה ביצוא הסחורות ומירידה ביבוא הסחורות באוגוסט וכן מירידות במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של השירותים ביולי. פרסום נתוני התחלות הבנייה לרביע...