21.1 C
Tel Aviv
Saturday, November 27, 2021
ראשי תגיות הממשלה

תגית: הממשלה

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, שלח מכתב לשר האוצר ולשר הפנים בו טען כי קיימת בעייתיות בשיטת המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במכתב הודגש כי יש לשנות את הקריטריונים במד , אשר כיום לטענת ביבס, לא משקפים את היכולת הכלכלית של היישוב אלא את המעמד הסוציו-אקונומי של התושבים עצמם וגוררים תקצוב לא הוגן. במכתב נכתב עוד...
שר האוצר, משה כחלון ויו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הציגו היום (שלישי) לדיון בישיבת הממשלה את תוכנית ההקלות ברגולציה שיזמה והשלימה לאחרונה רשות ניירות ערך בתמיכת משרד האוצר ומשרד המשפטים. ראש הממשלה וחברי הממשלה בירכו על היוזמה וקראו לגופי אסדרה נוספים לאמץ את גישת הרשות כחלק מתוכנית הממשלה הרוחבית להפחתת רגולציה. שוק ההון והבורסה הם מנועי צמיחה חשובים לצמיחה...
פיתרון חדש לבעיית הביורוקרטיה לעסקים ולאזרחים? מזה שנים מוטל על הציבור הרחב והמגזר העסקי עומס רגולאטורי וביורוקראטי, הנאמד בעשרות מיליארדי שקלים ויתכן שאף מעבר לכך. נגע הביורוקרטיה אינו נוגע רק לתהליכי אישור ורישוי עסקים או פרויקטים עסקיים, אלא מקיף את כל תחומי הניהול השוטף של העסקים. לטענת מומחים שחקרו את הנושא הדבר נובע מאדישות של פקידים בשירות הציבורי, אי מתן מענה...