29.8 C
Tel Aviv
Saturday, August 13, 2022
ראשי תגיות המערכת הפיננסית

תגית: המערכת הפיננסית

בנק ישראל מפרסם היום (רביעי) את הדוח החצי-שנתי על יציבותה של המערכת הפיננסית המקומית, וניתוחיו מתייחסים לאירועים שהתרחשו עד סוף יוני 2016. פרסומו של ד"ח היציבות מעוגן בהגדרת התפקיד של בנק ישראל על פי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 – לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה – והוא מקובל בבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות. המסמך כולל סקירה של הסיכונים למתווכים הפיננסיים...