30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות המפקחת על הבנקים

תגית: המפקחת על הבנקים

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ערך לראשונה סקר שביעות רצון בקרב לקוחות המערכת הבנקאית, לבחינת תפיסת שביעות הרצון מהשירות הניתן להם על ידי הבנקים בו הם מנהלים את חשבונם. הסקר ייערך ויתפרסם מדי שנה. הסקר משקף את תפיסת הציבור בנוגע לאיכות השירותים המתקבלים מהבנק בו הם מנהלים את חשבונם, בהשוואה לבנקים אחרים.
הפיקוח על הבנקים פרסם היום (שלישי) הוראת ניהול בנקאי חדשה אשר עוסקת בפישוט הסכמים ללקוח. ההוראה קובעת פורמט אחיד ותמציתי שיוצג ללקוח, בדף הראשון להסכם אשראי, הכולל את הפרטים הספציפיים והמהותיים שבהסכם. ההוראה נועדה להקל על הלקוח בקריאת הסכמי אשראי, לאפשר לו להכיר את התנאים המהותיים של האשראי ולהשוות בין מוצרי האשראי המוצעים לו ביתר קלות. ההוראה מהווה יישום של דרישות חוק אשראי הוגן,...
בנק ישראל מפרסם היום (ראשון) מדיניות שמסדירה, מבהירה ומפשטת את התהליך של הקמת בנק, ויוצרת ליזם המעוניין להקים בנק וודאות רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי. המדיניות נקבעה תוך בחינת מודלים ופרסומים של רשויות פיקוח בעולם, לרבות אנגליה ואוסטרליה, וביצוע התאמות למשק הישראלי. המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל – תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות...
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ערכה ביקור בסניפי בנקים בנגב: סניף נייד של בנק לאומי,  שהגיע לתת שירותי בנקאות בבית אבות ביישוב עומר, וסניף בנק הפועלים ברהט. הביקור הוא חלק משגרה קבועה של ביקורים שעורכת המפקחת ברחבי הארץ במטרה לפגוש לקוחות ועובדים ולהתרשם מאופן התנהלות הדברים בשטח. על רקע מגמת סגירת סניפי קבע והצורך לתת מענה לאוכלוסיות המתקשות במעבר...
הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (רביעי) טיוטת הוראה חדשה בנושא "פיקוח על שלוחות בחו"ל". ההוראה, אשר מתווספת על הנחיות קיימות בנושא ועל הוראה מרכזית בנוגע לניהול הסיכון בפעילות חוצת גבולות משנת 2015,  מחייבת את התאגידים הבנקאיים לבחון מחדש ולהגדיר את אסטרטגית הפעילות שלהם בחו"ל, ומחייבת אותם להדק ולחזק את הבקרה על השלוחות, באמצעות הפעלת מנגנוני ניהול סיכונים וביקורת פנימיים וחיצוניים. המפקחת...
הפיקוח על הבנקים ממשיך לקדם את הטמעת התקן המתקדם EMV בשוק הסליקה של כרטיסי חיוב ועל העסקים החדשים והקיימים להיערך לכך. EMV הנו תקן בינלאומי מקובל לאבטחת עסקאות תשלום בכרטיסי חיוב, המבוסס על שימוש ב"כרטיס חכם". בבנק מעריכים כי אימוץ התקן יתרום לקידום החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון סלולרי. עוד מעריכים כי הוא יביא לחיזוק...
בנק ישראל נתן היום (שלישי) לחברת טרנזילה בע"מ, רישיון סולק, והפך אותה לחברה הרביעית הפעילה בשוק כרטיסי החיוב בישראל. שוק הסליקה של כרטיסי חיוב בישראל הסתכם בשנת 2016 בכ-270 מיליארד שקלים ופועלות בו שלוש חברות כרטיסי האשראי – קבוצת ישראכארט, כא"ל, ולאומי קארד. בתקופה האחרונה נקט הפיקוח על הבנקים בפעולות רבות בכדי להסיר חסמי כניסה ולאפשר כניסה של מתחרים חדשים. פעולות...
הפיקוח על הבנקים פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בנושא - "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור". ההוראה החדשה מהווה יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים ביותר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וצפויה לסייע לקבלת מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה- FATF. ההוראה הקיימת "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" הורחבה ונערכה...
המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה השבוע לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדו"ח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2016. הדגשים המרכזיים העולים בדו"ח הם: ניתוח כולל של ההכנסות של הבנקים מעמלות מעלה כי...
הפיקוח על הבנקים הכריז היום (רביעי) על צעדים לטובת משקי הבית, בתחום העמלות וההוגנות בגביית חובות. בכנס שהתקיים תחת הכותרת "הלקוח במרכז" הכריז הפיקוח על צעדים שמטרתם להבטיח שגם לקוחות הבנקים ייהנו מהחיסכון שייווצר כתוצאה מתהליכי ההתייעלות בבנקים, ומהמעבר לבנקאות ישירה. בנוסף, בקרוב תפורסם הוראה שתוביל להגברת השקיפות וההוגנות ולהגברת הבקרה, בכל הקשור לאופן הגבייה של חובות משקי בית ועסקים קטנים...