27 C
Tel Aviv
Friday, September 17, 2021
ראשי תגיות המשרד לאיכות הסביבה

תגית: המשרד לאיכות הסביבה

במסגרת הפיקוח שמבצע המשרד להגנת הסביבה על פליטות גזים לאוויר, נמצא כי חברת חיפה כימיקלים ביצעה ארבע הפרות לכאורה בתנאי היתר הפליטה שלה. בארבעת המקרים החברה, המייצרת דשנים במפרץ חיפה, חרגה מערכי הפליטה המותרים לה מארבע ארובות שונות – במתקנים לייצור חנקת אשלגן וכן בארובת דוד הקיטור. לאור הפרות אלה, הודיע לה המשרד להגנת הסביבה, כי עקב ממצאי הבדיקות הוא מתכוון...