32.1 C
Tel Aviv
Friday, May 20, 2022
ראשי תגיות הנפקה

תגית: הנפקה

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, השלים היום (רביעי) בלונדון הנפקה של אג"ח בדולר לממשלת ישראל. האיגרות הונפקו לשני טווחים: 10 שנים בהיקף של 1 מיליארד דולר בקופון של 3.25%, וטווח נוסף ל- 30 שנה בהיקף של 1 מיליארד דולר ובקופון של 4.125%. האיגרות הונפקו במרווחים של 75 ו-125 נ"ב מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב לטווחים זהים. סמוך להנפקה נערך סבב...
אלבר השלימה בהצלחה גיוס של כ- 100 מיליון שקלים בהנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סחירים. המחיר בהנפקה נסגר על 984 ש"ח לכל 1,000 שקלים - לעומת מחיר המינימום שעמד על 980 ש"ח ומשקף תשואה (לא צמודה) של כ-1.63%. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של למעלה מפי 2 מהם החברה גייסה כ-80 מיליון ש"ח במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים והיתרה במכרז הציבורי. אורן...
פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח ראשונה - סדרה א'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-740 מיליון שקלים מתוכם בחרה החברה לגייס כ-222 מיליון שקלים. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה. מחיר יחידה במכרז נסגר על 997.5 ₪ לכל 1,000 שקלים ערך נקוב...
חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות 28 ו-29 וגייסה כ- 1.6 מיליארד שקלים. לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של 1 מיליארד שקלים לסך כולל של  כ-1.6 מיליארד שקלים. בסדרה 28 גייסה החברה כ-  0.5 מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון של 1.45%, מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה...
קבוצת חג'ג' השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג"ח בסדרה ז' ורשמה ביקושי שיא של פי 2.7 ויותר מיעד ההנפקה המקורי. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של למעלה 270 מיליון ש"ח. ההנפקה המוסדית נסגרה בריבית של 5.1%. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב. החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות עם...