9.6 C
Tel Aviv
Monday, January 24, 2022
ראשי תגיות הצהרת הון

תגית: הצהרת הון

שר הפנים אריה דרעי, הורה למנכ"ל משרדו להפיץ חוזר מנכ"ל ולפיו ינוקה 20% משכר היסוד של ראש רשות מקומית וסגני ראש רשות מקומית, שלא הגישו הצהרת הון במועד הקבוע לכך בחוק. כמו כן, יותנה תשלום חלק מפדיון ימי החופשה לנבחר שסיים את תפקידו, בהמצאת הצהרת ההון הנדרשת בסיום כהונה. על פי החוק, ראש רשות מקומית וסגנים, מחוייבים להגיש הצהרת הון לידי...
הצהרות ההון שמגישים כיום חברי הכנסת, נשמרות חתומות בוועדת האתיקה, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת. מדובר במנגנון שאיננו מאפשר פיקוח אפקטיבי הנוגע לתוכן ההצהרות ולניגודי העניינים הנובעים מהן. הצגת חוק חדשה שהוגשה בשיתוף חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה קוראת לשנות את המצב הזה ולאפשר למבקר המדינה לבחון את הצהרות ההון הללו. עו"ד לינור דויטש  מ'לובי 99' אומרת כי "המצב הנוכחי בו איש אינו בודק...
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית היום (ראשון) הצעת חוק במסגרתה תוגש הצהרת הון על ידי בכירים בשירות המדינה - אחת לשש שנים או בעת גידול של מיליון שקלים ומעלה בנכסיהם של בעלי התפקידים. החוק הנוכחי קובע כי שרים, סגני שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות וסגניהם, וכן עובדי מדינה בשתי הדרגות העליונות, מחויבים בהגשת הצהרת הון. הצעת החוק המקורית ביקשה להחיל...