24 C
Tel Aviv
Saturday, August 20, 2022
ראשי תגיות הקבינט הכלכלי-חברתי

תגית: הקבינט הכלכלי-חברתי

הקבינט החברתי-כלכלי אישר היום (רביעי) את הצעת שר האוצר לשינוי מבני מקיף במכון התקנים ותחום התקינה בישראל. ההצעה פותרת מספר כשלים הנוגעים למכון התקנים, המשפיעים באופן משמעותי על המשק. השינוי כולל צעדים לאיזון הרכבי ועדות המכון, ובתוכם הוועד הפועל והוועדות המקצועיות שעוסקות בתקינה וכן צעדים נוספים להגברת השקיפות בפעילות המכון. ההצעה תביא להתייעלות בפעילות המכון ותקטין את המעורבות של בעלי האינטרסים הדומיננטיים...
הקבינט החברתי כלכלי אישר היום (רביעי) פה אחד את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להגברת התחרות בשוק התקשורת. הרפורמה אמורה להגדיל את התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית ובשוק התשתיות פס רחב, דבר שיוביל להפחתת המחירים לצרכן ולהגברת הפיתוח של תשתיות תקשורת מתקדמות לרווחת כל הציבור והמשק. באוצר טוענים כי השינויים יביאו להפחתת העלות לפריסת רשת ולקיצור משך זמן הפריסה ובכך...
הקבינט הכלכלי חברתי אישר היום (שלישי) שורה של רפורמות שאמורות להיכנס לחוק ההסדרים בתקציב המדינה הבאה. התקציב הדו שנתי, לשנים 2017 ו-2018 יובא להצבעה בממשלה בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום חמישי. השר משה כחלון פתח את הישיבה ודיבר על האחריות של השרים. "גולת הכותרת של התכנית היא אחריות תקציבית. התקציב הזה ממשיך לשקף את השינוי הכלכלי חברתי שהממשלה מובילה בשיתוף עם משרד האוצר". כחלון...