29.9 C
Tel Aviv
Monday, August 8, 2022
ראשי תגיות הרחבת צוואר הרחם

תגית: הרחבת צוואר הרחם

״המוצרים טובים ומועילים מאוד בנושא פוריות״
מי אנחנו? ממציאן ויוצרן הראשון של הטיפות והקפסולות הטבעיות היה הרב אברהם יורוביץ זכר צדיק וקדוש לברכה, שחי ופעל בירושלים עשרות שנים, התפרסם בגדלותו בתורה, ובקדושתו המופלאה. נטייתו החקרנית ונפשו המשכילה הטיבו לרדת לעומקם של נושאים קשים רבים וסוגיות סבוכות שונות, כאשר הצליח בידי אומן לפצח צופנים לוטים בערפל, לעמוד על טיבם ותכונתם ללמוד את תוכנם ולהפיק מהם תועליות, בין היתר רכש ידע מקיף בתכונות טבע רבות אחר שהשריש אחריהם והתחקה אחר פרטי חלקיהם בכשרון רב. כך גם הגיע אל ההתעסקות בצמחי המרפא ואומנות הרקיחה הטבעית, כשהוא לומד על כוחותיהם של עשבי הצרי למיניהם וחוקר אחר סגולותיהם, זמן רב ומחשבה רבה הקדיש הרב בשוקדו על הבנת השפעותיהם השונות על הגוף, תועלתם ואופני פעולתם, תגובות המערכות האנושיות להם ומהות כל צמח וצמח למיניהם וסוגיהם המגוונים.