30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות השכר הממוצע במשק

תגית: השכר הממוצע במשק

בחודש אוקטובר 2016 עמד השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר על 9,592 שקלים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר עמד על 3.408 מיליון. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר, וממקורות מנהליים אחרים. בחודש אוקטובר 2016, מכלל משרות השכיר במשק, 34.7% (1.183 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר...
בחודש מאי 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,507 ש"ח - כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר עמד על 3.479 מיליון. נתוני הלמ"ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים. מכלל המשרות במשק בחודש מאי 34% היו בענפים...