28 C
Tel Aviv
Sunday, August 14, 2022
ראשי תגיות השכר הממוצע

תגית: השכר הממוצע

השכר הממוצע למשרת שכיר במשק בשנת 2016 עמד על 9,805 שקלים, עלייה של 2.4% לעומת שנת 2015. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר משרות השכיר עמד על 3.492 מיליון, עלייה של 3.1% לעומת שנת 2015. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים. כל הנתונים המדוברים עוסקים...