24 C
Tel Aviv
Saturday, August 20, 2022
ראשי תגיות ויתניה

תגית: ויתניה

למרות יום קשה בשוק האג״ח בבורסה בתל אביב, ויתניה הצליחה להשלים את השלב המוסדי של גיוס סדרה ד׳ של הנפקת אגרות החוב שלה בביקושים בהיקף של 243 מיליון שקלים, פי 2 מהסכום אותו ביקשה לגייס. במסגרת הגיוס קיבלה החברה התחייבויות לרכישה של אגרות חוב בהיקף של 144 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. הריבית השקלית במכרז נקבעה על 3.85%, במח״מ של 5.15....