21.8 C
Tel Aviv
Tuesday, September 28, 2021
ראשי תגיות ועדת החוקה

תגית: ועדת החוקה

ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה היום (רביעי) להכין את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות לקריאה שנייה ושלישית. בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות המפקח על הבנקים. במסגרת עבודתו בחן הצוות את החסמים המעכבים את כניסתם של גופים שאינם תאגידים בנקאיים לשוק האשראי הקמעונאי, או המונעים את הרחבת...
במסגרת התקנות החדשות של משרד האנרגיה והתשתיות שהובאו לאישור בוועדת חוקה של הכנסת, ביקש שר האנרגיה לחייב את תחנות הדלק בקנסות גבוהים בגין אי פרסום מחירי הדלק מחוץ לתחנה במקום בולט לעין ובסוג כתב מסוים. בדיון שהתקיים בוועדה ביקש ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) לדחות את בקשת המשרד, ודרש לצמצם את גובה הקנסות. לטענתו של מקלב, "אין כאן בעיה צרכנית אמיתית....
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית היום (ראשון) הצעת חוק במסגרתה תוגש הצהרת הון על ידי בכירים בשירות המדינה - אחת לשש שנים או בעת גידול של מיליון שקלים ומעלה בנכסיהם של בעלי התפקידים. החוק הנוכחי קובע כי שרים, סגני שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות וסגניהם, וכן עובדי מדינה בשתי הדרגות העליונות, מחויבים בהגשת הצהרת הון. הצעת החוק המקורית ביקשה להחיל...