13 C
Tel Aviv
Friday, January 21, 2022
ראשי תגיות ועדת הכספים

תגית: ועדת הכספים

קק"ל ומשרד האוצר הגיעו היום (שני) במהלך דיוני ועדת הכספים לסיכום לפיו הקרן תשלם למדינה כסף מדי שנה, לפחות בשנים הקרובות. על פי הסיכום בשנה 2018 יועברו 2 מיליארד שקלים לקופת האוצר מידי הקרן וב-2019 יועבר עוד סכום של מיליארד שקלים. כל זאת בהתאם להסכמה שהושגה בעבר לפיה קק"ל תשלם לקופת המדינה 2.2 מיליארד שקלים - שכבר מומשה. מי שתיווך בין הצדדים...
בתום שבועות של הידברות בין הנהלת חברת טבע לוועד העובדים ונציגי ההסתדרות, הליך שהתקיים לדרישת ועדת הכספים, הגיעו ההנהלה והעובדים להסכמות שיובילו לצמצום ניכר במספר המפוטרים במפעל החברה שברמת חובב. על פי ההסכמות בין הצדדים המפעל שבאזור התעשייה הדרומי ימשיך לפעול ועובדים שיאלצו לסיים את עבודתם ייהנו מחבילת פרישה מיטיבה במיוחד, של עד 500%. מכסת המפוטרים תכלול, בין היתר, עובדים שיהיו...
אחרי סדרת דיונים שקיימה ועדת הכספים בנושא עדכון האגרות להוצאת דרכונים ולאחר שחברי הוועדה סירבו לאשר את התעריפים שהוגשו ע"י רשות האוכלוסין כפי שהם, העלה היום (רביעי) יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני להצבעה ולאישור הוועדה, את אותן תקנות שהובאו ע"י הרשות, אך עם תעריפים שונים, שכוללים הפחתות שהוכנסו על-ידו וע"י יתר חברי הוועדה. כמו-כן, ביטל גפני את ההוראה, לפיה...
בישיבה משותפת של ועדת הכספים וועדת המדע והטכנולוגיה, היום (ב'), דרשו חברי הכנסת משתי הוועדות, מרשות המיסים, לחזור בה מהכוונה להטיל מס על מלגות מחקר שמקבלים פוסט-דוקטורנטים. זאת נוכח הפרקטיקה החדשה ברשות המיסים, שבשונה מכוונת המחוקק בתיקון לפקודת מס הכנסה שיצר תקרת פטור ממס על מלגות עוד ב- 2010 שאיפשר קבלת מלגות מחקר שאינן נחשבות כהכנסה החייבת במס, החלה...
ועדת הכספים אישרה היום (שני) את התקנות למשטר ההון החדש שיחול על חברות הביטוח בישראל בדומה לנעשה בעולם. משטר ההון החדש קובע הוראות שמטרתן להבטיח שחברות הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי ציבור המבוטחים ולעמוד בסיכונים השונים. המרכיב המרכזי במשטר ההון החדש הינו שינוי בהיקף ההון העצמי שהחברות צריכות לשים בצד על-מנת להבטיח את יכולת העמידה שלהן בהתחייבויות הביטוחיות בכל רגע...
ועדת הכספים אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה, הצעת חוק תקדימית, שתאפשר לבעלי מוגבלויות שיש להם היכולת הפיננסית לרכוש דירה לקבל משכנתא בבנקים, גם אם חברות הביטוח מסרבות להעמיד להם ביטוח חיים או שהם מקבלים פרמיות יקרות באופן יחסי. הצעת החוק קובעת שהמדינה תהיה ערבה לאותם בעלי מוגבלויות לצורך המשכנתא. עוד קובעת הצעת החוק, כי בעלי מוגבלויות יקבלו השתתפות חודשית בדמי...
ועדת הכספים החלה היום (שני) לדון במודל הכלכלי שמקדמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להבטחת כושר הפירעון של חברות הביטוח בישראל. מדובר במהלך הדומה לזה שנעשה במדינות רבות, בעיקר ברוב מדינות המערב, ושמטרתו להבטיח שחברות הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות הרבות שלהן כלפי ציבור המבוטחים. המודל מבוסס על ניהול סיכונים ואמור להתאים את הרגולציה בהתאם. המודל קובע את גובה ההון העצמי...
כשנה ויותר אחרי שוועדת הכספים אישרה את מתווה הטבות המס ליישובי הפריפריה, דנה היום (רביעי) הוועדה, בהרעת מצבם של מספר יישובים צמודי גדר בגבול הצפון, שבעקבות המתווה חלה ירידה בשיעור הטבת המס שמקבלים תושביהם נוכח הקריטריונים החדשים שהמתווה כולל. בין השאר, המתווה נותן משקל גבוה למדד הסוציו-אקונומי בחישוב המשוקלל של גובה ההטבות שיינתנו ליישובים. כך יצא, שיישובים מסוימים הרוויחו מהמתווה...
ועדת הכספים של הכנסת אמורה לאשר בימים הקרובים תקנות לפיהן מי שימכור דירה שלישית ומעלה בתשעת החודשים ראשונים של 2017 , ולא יותר משלוש דירות בתקופה זו, יזכה למענק. המענק יהיה בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף שקלים. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך...
ועדת הכספים החליטה היום (ראשון) שלא לאשר באופן זמני, בקשה תקציבית שהגיש לה משרד האוצר, הנוגעת לתקצובים מיוחדים למשרד ראש הממשלה. בין סעיפי הבקשה התקציבית של משרד ראש הממשלה נכללה בקשה לאישור תקצוב של 182.8 מיליון שקלים עבור רכש מטוס לראש הממשלה בהתאם להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני. בישיבה הודיע יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה), כי ידון בבקשה התקציבית הכוללת של...