9.5 C
Tel Aviv
Friday, January 28, 2022
ראשי תגיות ועדת הרפורמות

תגית: ועדת הרפורמות

ועדת הרפורמות, אישרה היום (רביעי) פה אחד לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק פינוי בינוי-עידוד מיזמי פינוי ובינוי. הצעת החוק נועדה להסדיר את היחסים שבין היזם לדיירים מתוך מטרה להגביר את האימון ואת שיתוף הפעולה ביניהם על מנת לקדם פרויקטים של פינוי בינוי. מיקוד הדיונים עסק באוכלוסייה המבוגרת ובהגדרת דייר שהוגדר כדייר עד כה כדייר סרבן. החוק עבר שינויים מהותיים, שבאים...
וועדת הרפורמות בראשות ח"כ רחל עזריה קיימה היום (שני) דיון ראשון בהצעת חוק לתיקון חוק ניירות ערך, שתאסור על חברות בישראל להציע שירותי מסחר באופציות בינאריות ללקוחות ששוהים בחו"ל. כמו כן תעניק הצעת החוק סמכויות אכיפה לרשות ניירות ערך בנוגע לפעילותן של זירות הסוחר המנוהלות בישראל אך פונות ללקוחות בחו"ל ותקבע כי הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או סוג...
ועדת הרפורמות אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים . הצעת החוק מסדירה את פעילותן של פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים ועסקים לשם הלוואות המונים במתכונת P2P  (Peer to Peerׂ) ו-P2B (Peer to Business). הלוואות המונים הן הלוואות המתבצעות בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין יחידים או עסקים המעוניינים ללוות כספים, באמצעות גוף מקשר (מפעיל המערכת) שאינו...
ועדת הרפורמות דנה היום (רביעי) בהצעת חוק התחדשות עירונית. ההצעה עוסקת בהסדרת ההסכמים שבין דיירים למארגנים, בתחום התחדשות עירונית-קידום וייזום מתחמים לפינוי בינוי. מדובר בהסדרה של תחום פרוץ אשר עלול לחשוף דיירים ללחצים לחתום על הסכמים שעלולים לפגוע בהם. מה שגורם לכך שתהליכי ההתחדשות העירונית מעוכבים. הצעת החוק מגדירה חובת קביעת הסכמים על נתונים רבים הקשורים בעסקת התחדשות עירונית. יו"ר הוועדה...
ועדת הרפורמות בראשות ח"כ אלי כהן אישרה הערב (שלישי) לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של הרפורמה במכון התקנים שנכללת במסגרת בחוק ההסדרים ותובא להצבעה עם תקציב המדינה עד סוף השנה. לאחר שורת דיונים שהתנהלו בוועדת הרפורמות בחודש האחרון בהם התעוררו מחלוקות בין נציגי האוצר וההסתדרות, הגיעו הצדדים להסכמה והושג נוסח שאושר פה אחד אשר יוציא את הרפורמה לדרך. יחד עם הרפורמה...
ועדת הרפורמות, בראשותו של ח"כ אלי כהן, אישרה היום (שני) לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק להקמת בנקים חברתיים (אגודות אשראי). הצעת החוק צפויה לגוון את מקורות האשראי לציבור ולהוזיל את מחיר השירותים הפיננסים, על ידי הסרת חסמי כניסה. יו"ר הוועדה ח"כ אלי כהן הבהיר כי "בנקים חברתיים הינם התאגדות פיננסית שקיימת בכל העולם המערבי. בנקים אלו נותנים שירותים פיננסים לרבות...
וועדת הרפורמות, בראשות ח"כ אלי כהן (כולנו) דנה היום בפעם השלישית בחוק שנועד לאפשר הקמת חברות אשראי חדשות וניתוק הקיימות מבעלות הבנקים. יו"ר הוועדה, הדגיש כי "הרפורמה כוללת לא-מעט פשרות, אך יש להיזהר שפשרות אלו לא יגרמו שיצא שכרנו בהפסדנו. אם לא יכנס בנק חדש לשוק, ורק הקמנו ענף נוסף של חברות אשראי, שנשלט ע"י שתיים-שלוש חברות – הרי שהרפורמה...
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (ועדת הרפורמות) אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. הצעת החוק מסדירה את הקמתה של רשות ממשלתית ייעודית חדשה שתפעל תחת משרד השיכון ותיקרא 'הרשות להתחדשות עירונית'.  מטרת הרשות החדשה, לעודד ולהגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם. בתוך כך, תהיה אחראית הרשות...