20.1 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות זיהום אויר

תגית: זיהום אויר

כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים שליד הבית שלכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה הרביעית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס), הכולל מידע מקיף אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים. המפל"ס מציג הפחתות משמעותיות (14%-52%) בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2015, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור...
תוכנית חדשה וראשונה מסוגה לצמצום זיהום אוויר מתחבורה בישראל יוצאת לדרך. במסגרת הצעת התקציב לשנים 2017-2018 משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה סיכמו על תקציב עבור התוכנית בהיקף 260 מיליון שקל למשך שנתיים - אשר יקדם משמעותית את הטיפול בזיהום אוויר מרכבי דיזל ישנים – בעיקר רכבי משא קלים, משאיות ואוטובוסים. בכך מסתכמות השקעות המדינה בהפחתת זיהום אוויר בתוכניות השונות בכ-1.4 מיליארד...
לקראת הדיון מחר (שני) בועדת הכלכלה של הכנסת מפרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח ראשון מסוגו על בחינת החלופות להשבתה ולשימור של 4 יחידות הפקה פחמיות בתחנת הכוח 'אורות רבין'. על פי הדו"ח ניתן להשבית את היחידות הישנות והמזהמות הללו ולשמרן בעתודת חירום אסטרטגית באופן שניתן יהיה להפעילן מחדש בתוך פחות משבועיים. המסמך קובע עוד כי השבתת היחידות והקמת יחידות חדשות ויעילות...