28.1 C
Tel Aviv
Tuesday, November 30, 2021
ראשי תגיות חדווה בר

תגית: חדווה בר

הפיקוח על הבנקים פרסם היום (שלישי) הוראת ניהול בנקאי חדשה אשר עוסקת בפישוט הסכמים ללקוח. ההוראה קובעת פורמט אחיד ותמציתי שיוצג ללקוח, בדף הראשון להסכם אשראי, הכולל את הפרטים הספציפיים והמהותיים שבהסכם. ההוראה נועדה להקל על הלקוח בקריאת הסכמי אשראי, לאפשר לו להכיר את התנאים המהותיים של האשראי ולהשוות בין מוצרי האשראי המוצעים לו ביתר קלות. ההוראה מהווה יישום של דרישות חוק אשראי הוגן,...
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ערכה ביקור בסניפי בנקים בנגב: סניף נייד של בנק לאומי,  שהגיע לתת שירותי בנקאות בבית אבות ביישוב עומר, וסניף בנק הפועלים ברהט. הביקור הוא חלק משגרה קבועה של ביקורים שעורכת המפקחת ברחבי הארץ במטרה לפגוש לקוחות ועובדים ולהתרשם מאופן התנהלות הדברים בשטח. על רקע מגמת סגירת סניפי קבע והצורך לתת מענה לאוכלוסיות המתקשות במעבר...
בנק ישראל נתן היום (שלישי) לחברת טרנזילה בע"מ, רישיון סולק, והפך אותה לחברה הרביעית הפעילה בשוק כרטיסי החיוב בישראל. שוק הסליקה של כרטיסי חיוב בישראל הסתכם בשנת 2016 בכ-270 מיליארד שקלים ופועלות בו שלוש חברות כרטיסי האשראי – קבוצת ישראכארט, כא"ל, ולאומי קארד. בתקופה האחרונה נקט הפיקוח על הבנקים בפעולות רבות בכדי להסיר חסמי כניסה ולאפשר כניסה של מתחרים חדשים. פעולות...
המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה השבוע לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדו"ח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2016. הדגשים המרכזיים העולים בדו"ח הם: ניתוח כולל של ההכנסות של הבנקים מעמלות מעלה כי...
על פי המדיניות החדשה של בנק ישראל מחודש יוני 2016, ניתן היום (שלישי) היתר של נגידת בנק ישראל לשולטים בקבוצה פיננסית אשר מנהלת כספי לקוחות, אשר פנתה לקבלת היתר להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים בשיעור של עד 7.5%. ההיתר שהוענק על בסיס המדיניות שפורסמה, מגביל, בין היתר, את סך כל אמצעי השליטה בבנקים המוחזקים על ידי כל אחת מהחברות שבקבוצה...
המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר השתתפה היום (ראשון) בוועידת ישראל לעסקים, וטענה כי "יש שינוי אדיר בבנקאות, וצריך פחות עובדים. מאחורי המעבר לטכנולוגיה יש שינוי גדול, שינוי של התייעלות". בר העריכה כי כ-5,100 עובדים יעזבו את הבנקים בחמש השנים הקרובות, "זה 15% ממערכת הבנקאות, נטו זה ייצא 10% כי יהיו גם גיוסים, אבל גיוסים בשכר יותר נמוך. עשינו את זה...