30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות חוק

תגית: חוק

משרד האוצר פועל בימים אלה לקידום תיקון חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית - כך שיעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים - כך מתפרסם היום (שני) בעיתון 'ישראל היום'. על פי הדיווח, תיקון החקיקה החדש, יחסום את כל הפרצות הקיימות בחוק הקיים ולא יאפשר עוד לישראלים לקיים קשרים עסקיים עם צפון קוריאה. בהצעה לתיקון החוק נאמר כי "מטרת החוק היא לייעל את...
שר הפנים אריה דרעי, הורה למנכ"ל משרדו להפיץ חוזר מנכ"ל ולפיו ינוקה 20% משכר היסוד של ראש רשות מקומית וסגני ראש רשות מקומית, שלא הגישו הצהרת הון במועד הקבוע לכך בחוק. כמו כן, יותנה תשלום חלק מפדיון ימי החופשה לנבחר שסיים את תפקידו, בהמצאת הצהרת ההון הנדרשת בסיום כהונה. על פי החוק, ראש רשות מקומית וסגנים, מחוייבים להגיש הצהרת הון לידי...
המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה בסך כ-88 מיליון שקל נגד בעלי המניות של "הדרן חברה לחקלאות" מטירה, בגין הפקה פיראטית של מים. בתביעה שהגישה רשות האכיפה והגבייה, באמצעות היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה ועו"ד איילת רייך, מבקשת הרשות להרים את מסך ההתאגדות בין החברה לבין בעלי מניותיה ולחייבם באופן אישי בסכום התביעה, שכן הם מרוקנים את החברה מנכסיה כך...