29.9 C
Tel Aviv
Monday, August 8, 2022
ראשי תגיות חזי כאלו

תגית: חזי כאלו

במסגרת הקמת מאגר נתוני האשראי, מפרסם היום (חמישי) בנק ישראל מכרז להקמה, הפעלה ותחזוקה של מאגר נתוני אשראי. המאגר שיוקם מיועד לריכוז ולהעברה מאובטחת של מידע בנושא אשראי של לקוחות קמעונאיים, בהתאם לחוק נתוני אשראי שחוקק השנה. המכרז התפרסם היום מקדם משמעותית את הפרויקט. זכאים לגשת למכרז תאגידים ישראליים בעלי ניסיון רלוונטי בהקמת מאגרי מידע, סיווג ביטחוני מתאים ושעומדים באמות המידה הפיננסיות...