32.1 C
Tel Aviv
Friday, May 20, 2022
ראשי תגיות חיים ביבס

תגית: חיים ביבס

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, שלח מכתב לשר האוצר ולשר הפנים בו טען כי קיימת בעייתיות בשיטת המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במכתב הודגש כי יש לשנות את הקריטריונים במד , אשר כיום לטענת ביבס, לא משקפים את היכולת הכלכלית של היישוב אלא את המעמד הסוציו-אקונומי של התושבים עצמם וגוררים תקצוב לא הוגן. במכתב נכתב עוד...