23 C
Tel Aviv
Tuesday, May 17, 2022
ראשי תגיות חיים כץ

תגית: חיים כץ

שר העבודה והרווחה חיים כץ חתם על שלושה צווי הרחבה בענפי התחבורה והבניין, אשר מחילים את ההסכמות שהוביל יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן עם המעסיקים בענפים אלו, על כלל העובדים. צו ההרחבה הראשון אשר נחתם על ידי כץ הוא בענף ההיסעים הפרטיים, וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי הראשון שנחתם בחודש יוני 2017 בין ההסתדרות לארגון חברות ההסעה. השיפורים המרכזיים במסגרת הצו, אשר צפוי להביא לשדרוג...
שר העבודה והרווחה חיים כץ פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה למנות צוות מומחים אשר יגבש חוק ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים. פנייתו של כץ הועברה לאור ההחלטה של ראשת אגף שוק ההון והביטוח דורית סלינגר לבטל את הביטוח הסיעודי קבוצתי. הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים כיום בקופות חולים תוך...
משרד העבודה והרווחה פרסם היום (ראשון) תזכיר חוק שיזם השר החיים כץ לפיקוח על מעונות לפעוטות, ויקבע הסדר חוקי חדש וכולל לרישוי של מעונות יום לפעוטות בגילאי 0-3 ופיקוח על פעילותם. תזכיר החוק הופץ לאחר שני ניסיונות של ממשלות קודמות להעביר בכנסת את החוק, שלא צלחו לבסוף. מטרת החוק היא להגן על שלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה, וכן על זכויותיהם וכבודם של...
שר האוצר, משה כחלון, החליט בתיאום עם שר הרווחה לבטל את התקנות אשר היו אמורות להעלות את תעריפי ביטוח החובה לרכב. על פי התקנות החדשות שפורסמו ב-9 ליוני 2016, ריבית ההיוון לצורך תשלומים עתידיים היתה אמורה להתעדכן החל מתחילת אוקטובר מ-3% ל-2% - ולהתעדכן מחדש כל ארבע שנים בהתאם למנגנון שנקבע בתקנות. דבר זה יכול היה להביא לעליית מחירי ביטוח החובה המשולמים על...
הממשלה החליטה הבוקר (ראשון) להעביר את תחום התעסוקה מאחריותו של שר הכלכלה לאחריותו של שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. בכך למעשה יחזור המשרד לפעול באותה מתכונת כפי שפעל במשך עשרות שנים - לאחר איחוד משרדי הסעד והעבודה בשנת 1977 למשרד אחד שנקרא מאז "משרד העבודה והרווחה". בראש המשרד המאוחד עמד זמן קצר ראש הממשלה דאז מנחם בגין, ולאחריו מונה...
שר הרווחה חיים כץ הנחה את הנהלת משרדו לשלם לעובדים סוציאליים במשרות פיקוח מחוזי ולבעלי תפקיד נוספים שלצורך ביצוע תפקידם נוסעים מאות ואלפי ק"מ מדי חודש, החזר בגובה ההוצאה בכפוף לנהלי החשב הכללי במשרד האוצר. עד היום, עובדים אלו שנסעו ברכבם הפרטי כדי לבצע את תפקידם קיבלו החזר עבור אחזקת רכב ומכסת ק"מ מוגבלת, ולאחר מיצויה (כבר בראשית החודש) נאלצו...