29.2 C
Tel Aviv
Monday, September 27, 2021
ראשי תגיות יאיר המבורגר

תגית: יאיר המבורגר

הצלחה בהנפקת אגרות החוב של קבוצת הראל השקעות. חברת הבת, הראל הנפקות, השלימה בסוף השבוע גיוס בסך של כ-250.1 מיליון שקלים. במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון שקל, פי 3.5 מהסכום שבחרה לגייס. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,000 שקל, המשקף תשואה של כ- 2.28% - נמוך מתשואת איגרות החוב בבורסה. הראל ביצעה...
חברת הראל מתכננת לצרף את בן המבורגר, אשר ישמש כסגן יו"ר דירקטוריון הראל השקעות. המבורגר (41), יחל לשמש כסגן יו"ר דירקטוריון הראל השקעות, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית הקרובה. בישיבת הדירקטוריון האחרונה הוצגה כוונת החברה למנות את בן לתפקיד כאמור, ואושר לזמן אסיפה כללית לצורך קבלת אישורה. סגן היו"ר המיועד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב וכן מוסמך במנהל עסקים עם...