14.1 C
Tel Aviv
Sunday, November 28, 2021
ראשי תגיות יפתח רון טל

תגית: יפתח רון טל

חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות 28 ו-29 וגייסה כ- 1.6 מיליארד שקלים. לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של 1 מיליארד שקלים לסך כולל של  כ-1.6 מיליארד שקלים. בסדרה 28 גייסה החברה כ-  0.5 מיליארד ש"ח בתשואה לפדיון של 1.45%, מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה...
דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדוחות הכספיים של החברה לתשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 ברווח של 1,687 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של 256 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אולם בניכוי השפעות חד פעמיות הן בתשעת החודשים של השנה והן בתשעת החודשים בשנה קודמת, רווחי...