30.8 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות יתרות

תגית: יתרות

יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל הסתכמו בסוף חודש פברואר 2017 בסך 102,028 מיליוני דולרים, גידול בסך של 420 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. בבנק ישראל הסבירו ל'דה רוטשילד' כי הגידול ביתרות מוסבר בין היתר ברכישות מטבע חוץ על ידי הבנק בסך של 1,365 מיליוני דולרים. מתוכםף נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה...
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2016 בסך 98,361 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,234 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. בבנק ישראל מסבירים כי הגידול נובע בין היתר מרכישות מטבע חוץ  בסך 1,140 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. סיבות נוספות לדברי גורמים בבנק...