30.4 C
Tel Aviv
Sunday, September 19, 2021
ראשי תגיות לינות ישראלים

תגית: לינות ישראלים

מתחילת השנה ועד חד יולי, חלה עלייה של 9% בסך הלינות במלונות התיירות בארץ - 13.5 מיליון לינות ביחס לשנה שעברה, כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלינות התיירים נרשמה עלייה של 27% (6.1 מיליון), 45% מסך כל הלינות (39% אשתקד). באותה תקיפה נרשמו נרשמו 7.4 מיליון לינות ישראלים. תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-65% לעומת 61% בינואר-יולי 2016. תפוסת החדרים במחוז ירושלים עלתה ל-64% לעומת...