19.9 C
Tel Aviv
Monday, May 23, 2022
ראשי תגיות מאגר גז

תגית: מאגר גז

דלק קידוחים דיווחה כי נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי מפרוייקט "לוויתן" ופרוייקט "תמר" לחברת כימיקלים לישראל בע"מ ("כיל"). מדובר בהסכם בין כיל לשותפות תמר, אשר יאפשר את המשך הזרמת הגז לכיל מהמאגר, וכן הסכם חדש עם שותפות לוויתן, אשר יהווה גיבוי לאספקת הגז הרציפה לכיל עד לתחילת הזרמת הגז ממאגרי "כריש" ו"תנין". ההסכם בין כיל ושותפות לוויתן כולל מכירת גז בהיקף...
חברת בת של השותפות בפרוייקט מאגר הגז לוויתן חתמו היום (שני) על הסכם לאספקת גז עם חברת החשמל של ירדן (NEPCO). על-פי הסכם הייצוא, התחייבה חברת השיווק לספק ל-NEPCO גז טבעי למשך תקופה של כ-15 שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית או כאשר היקף האספקה כולל יהיה כ-BCM 45 (מיליארד מטר מעוקב). האספקה על-פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם תחילת האספקה ממאגר לוויתן...