14.1 C
Tel Aviv
Sunday, November 28, 2021
ראשי תגיות מאגר נתוני אשראי

תגית: מאגר נתוני אשראי

בנק ישראל פועל להקמה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי. מאגר נתוני האשראי יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי בכך שהוא ירחיב את המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ירחיב את הנגישות לאשראי, ויהווה בסיס מידע לא מזוהה שישפר את היכולת של בנק ישראל לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק...
במסגרת הקמת מאגר נתוני האשראי, מפרסם היום (חמישי) בנק ישראל מכרז להקמה, הפעלה ותחזוקה של מאגר נתוני אשראי. המאגר שיוקם מיועד לריכוז ולהעברה מאובטחת של מידע בנושא אשראי של לקוחות קמעונאיים, בהתאם לחוק נתוני אשראי שחוקק השנה. המכרז התפרסם היום מקדם משמעותית את הפרויקט. זכאים לגשת למכרז תאגידים ישראליים בעלי ניסיון רלוונטי בהקמת מאגרי מידע, סיווג ביטחוני מתאים ושעומדים באמות המידה הפיננסיות...