24.9 C
Tel Aviv
Sunday, May 22, 2022
ראשי תגיות מאגר תמר

תגית: מאגר תמר

דלק קידוחים דיווחה כי נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי מפרוייקט "לוויתן" ופרוייקט "תמר" לחברת כימיקלים לישראל בע"מ ("כיל"). מדובר בהסכם בין כיל לשותפות תמר, אשר יאפשר את המשך הזרמת הגז לכיל מהמאגר, וכן הסכם חדש עם שותפות לוויתן, אשר יהווה גיבוי לאספקת הגז הרציפה לכיל עד לתחילת הזרמת הגז ממאגרי "כריש" ו"תנין". ההסכם בין כיל ושותפות לוויתן כולל מכירת גז בהיקף...
חודשה אספקת הגז ממאגר תמר והפעילות על האסדה מתנהלת כסדרה. כעת מזרים המאגר כמחצית מהכמות המקסימלית אותה הוא מפיק בעת שגרה. ביממה הקרובה יוגדל באופן הדרגתי היקף הגז המוזרם מן האסדה אל החוף עד שישוב לרמתו המקסימלית.  חידוש הפעילות על האסדה והפקת הגז הטבעי מן המאגר התאפשר לאחר שהושלמו עבודות התיקון שנעשו על גבי האסדה מאז נתגלה לפני שישה ימים סדק...