29.5 C
Tel Aviv
Saturday, May 28, 2022
ראשי תגיות מבוגרים

תגית: מבוגרים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה היום (רביעי) דו"ח לפיו חלה עלייה בשיעור התעסוקה בקרב מבוגרים בין השנים 2001-2015 והוא אחד מהגבוהים במדינות ה-OECD (40.5% ב-2015). עוד עולה מהנתונים כי כ-360 אלף בני 55 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ב-2015, כשליש מהרשומים בכלל האוכלוסייה (27.4%), שעה שחלקם היחסי באוכלוסייה הוא חמישית (20%). מהנתונים שהוצגו עולה עוד כי רק ל-28.7% מסך...