26.2 C
Tel Aviv
Sunday, October 17, 2021
ראשי תגיות מבקר המדינה

תגית: מבקר המדינה

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פנה לשר האוצר משה כחלון ולשרת המשפטים איילת שקד, להמתין  עם קידום החוק  הפותח מסלול ישיר למינוי פוליטיקאים לתפקידי דירקטורים ,הקרוי "חוק הג'ובים". במכתבו לשני השרים מציין מבקר המדינה כי בחודשים האחרונים ערך משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות. ביקורת זאת עומדת לפני סיום ממש בימים אלה והדו"ח המיוחד יתפרסם...
התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (ראשון) לשר האוצר והשר לשיתוף פעולה אזורי בקריאה להימנעות מקבלת החלטה בדבר ביטול ההפרדה המבנית בחברת בזק בטרם יפורסם דוח מבקר המדינה בנושא. "קבלת החלטה בתחום זה כעת, ללא הצדק לדחיפותה, כאשר במשרד מבקר המדינה מתגבש דוח מקיף ורלוונטי בנוגע לענף התקשורת הנייחת – מהווה החלטה שאינה מבוססת על תשתית עובדתית כראוי ומעלה חשש למניעים...
מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום (רביעי) דו"ח שחיבר תחת הכותרת "הסדרי הפנסיה במדינה". המסמך עוסק בביקורת על ענף הפנסיה – כולל הפנסיות הצבאיות, גובה דמי הניהול ויכולתו של הביטוח הלאומי לשלם בעתיד את קצבאות הזקנה. הדו"ח מצביע על ליקויים רבים בדרך החישוב וההצגה של החבות של הממשלה לפנסיה תקציבית על ידי אגף החשב הכללי. החבות מוערכת בחסר, מחושבת...
פיתרון חדש לבעיית הביורוקרטיה לעסקים ולאזרחים? מזה שנים מוטל על הציבור הרחב והמגזר העסקי עומס רגולאטורי וביורוקראטי, הנאמד בעשרות מיליארדי שקלים ויתכן שאף מעבר לכך. נגע הביורוקרטיה אינו נוגע רק לתהליכי אישור ורישוי עסקים או פרויקטים עסקיים, אלא מקיף את כל תחומי הניהול השוטף של העסקים. לטענת מומחים שחקרו את הנושא הדבר נובע מאדישות של פקידים בשירות הציבורי, אי מתן מענה...