30.9 C
Tel Aviv
Friday, August 19, 2022
ראשי תגיות מדד

תגית: מדד

הוועדה המוניטרית החליטה היום (חמישי) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1% גם בחודש הקרוב. זאת בין היתר בשל העובדה שסביבת האינפלציה עדיין מאוד נמוכה. האינפלציה השנתית חזרה לעלות אך היא מוסיפה להיות נמוכה מהיעד, ולא חל שינוי משמעותי בציפיות: הציפיות לטווחים הקצרים נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוכו. סיבה נוספת היא כי האינדיקטורים לפעילות הריאלית תומכים בהערכה...
בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם (ממוצע חודשי) מראה, כי בניגוד למגמה שאפיינה את החודשים האחרונים, בחודש אפריל חל ניתוק בין המגזר הצמוד למגזר השקלי. במגזר הצמוד חלה פתיחת מרווחים שבין 5 ל- 45 נקודות בסיס ואילו המגזר השקלי הציג מגמה מעורבת (בקבוצת ה-Aaa.il-Aa.il פתיחת מרווחים של עד 7 נקודות בסיס, סגירת מרווחים...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ממשיכה לדבוק בעמדה לפיה אין כרגע צורך בשינוי הריבית. גם החודש היא נותרה ברמה של 0.1%. בבנק אומרים כי ההחלטה התקבלה בין היתר לאחר שמדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.2%, בהתאם לממוצע של תחזיות החזאים. החודש נרשמה ירידה עונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה (9.2%-), בסעיף הדיור (0.5%-) ובסעיף הפירות והירקות (0.1%-), ומנגד חלה עלייה בסעיפי המזון (0.5%)...
כשנה ויותר אחרי שוועדת הכספים אישרה את מתווה הטבות המס ליישובי הפריפריה, דנה היום (רביעי) הוועדה, בהרעת מצבם של מספר יישובים צמודי גדר בגבול הצפון, שבעקבות המתווה חלה ירידה בשיעור הטבת המס שמקבלים תושביהם נוכח הקריטריונים החדשים שהמתווה כולל. בין השאר, המתווה נותן משקל גבוה למדד הסוציו-אקונומי בחישוב המשוקלל של גובה ההטבות שיינתנו ליישובים. כך יצא, שיישובים מסוימים הרוויחו מהמתווה...
המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.3%, מעט גבוה ממדדי החודשים הקודמים אך דומה לקצב הממוצע במהלך השנה. קצב עלייתו של המדד מתחילת השנה ממשיך להיות גבוה מהקצב במהלך 2015. מדד יצוא הסחורות עלה בשיעור ניכר בנובמבר והוביל את העלייה  במדד. מדד יבוא התשומות ושיעור המשרות הפנויות שעלו בנובמבר תרמו גם הם לעליית המדד, כמו גם העלייה במספר משרות השכיר...
המדד המשולב למצב המשק בחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, מעט מעל קצב גידולו של המדד מתחילת השנה - כך עידכן היום (שלישי) בנק ישראל. העלייה במדדי היבוא והיצוא וכן העלייה במדד הייצור התעשייתי תרמו לעלייה זו, בעוד שהירידה במדדי הפדיון של המסחר והשירותים מיתנה את קצב עליית המדד. עדכונים כלפי מעלה בקצב הצמיחה של התוצר העסקי ברבע השני של השנה ובנתוני הייצור התעשייתי לחודשים הקודמים...
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש אוגוסט - והגיע לרמה של 99.2 נקודות לעומת 99.5 נקודות בחודש הקודם. המדד ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע ל-97.1 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.3% והגיע ל-99.0 נקודות והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.1% והגיע ל-100.7 נקודות. ירידות מחירים נרשמו בעיקר במספר סעיפים ביניהם - הלבשה והנעלה שירד ב-4.9%, פירות טריים שרשם ירידה של 2.5% ומחירי...
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב-0.4% - כך פירסמה הערב (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכך בעצם נרשמה עלייה משמעותית הרבה יותר מהתחזיות המוקדמות – לפיהן המדד יעלה בשיעור של בין 0.1% ל-0.2%. מחירי הפירות והירקות עלו בחודש יולי ב-7.2%, רכיב הדיור עלה גם הוא ב-1.2% ומנגד בסעיף ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה חדה של 8.2%. אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי, בית ההשקעות...