28 C
Tel Aviv
Sunday, August 14, 2022
ראשי תגיות מובטלים

תגית: מובטלים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 198), התשע"ח-2017. על פי ההצעה, כדי לאפשר לעובד לחפש עבודה באופן עצמאי לפני תחילת ההתייצבות בלשכת התעסוקה, לצורך חישוב תקופת האכשרה -  לא למנות בתקופת 18 החודשים, תקופה של עד שלושה חודשים מהיום שבו הפסיק המבוטח לעבוד ועד ליום בו התייצב בלשכת התעסוקה. בדברי ההסבר נכתב: "יש מחוסרי...
בחודש ינואר 2017 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 170.2 אלף דורשי עבודה. מספר זה מציג ירידה של 0.5% לעומת חודש דצמבר בו התייצבו 171 אלף דורשי עבודה. האבטלה הנמוכה נשמרת על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא. על אף שחודש ינואר מתאפיין בדרך כלל בעלייה במספר המפוטרים החדשים, עקב סיום שכיח של חוזי העסקה בסוף דצמבר - בחודש ינואר הנוכחי...
בחודש דצמבר 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 171 אלף דורשי עבודה (נתון מנוכה עונתיות). מספר זה מציג ירידה של 2.3% לעומת חודש נובמבר בו התייצבו 175 אלף דורשי עבודה (מנוכה עונתיות). מגמת הירידה באבטלה ממשיכה על אף רמות האבטלה הנמוכות בהן המשק נמצא. חודש דצמבר אינו מאופיין בעונתיות מוגברת או פעילות נמוכה בשוק העבודה (לעומת חודשי החגים) ולמרות זאת...
יציבות במספר המובטלים במשק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה הגיע בחודש זה ל-4.7%, בדיוק כפי שהיה בחודש יוני. מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2016 ל-3.940 מיליון נפש. מהם 3.756 מיליון מועסקים וכ-184 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 1.994 מיליון היו גברים (1.978 מיליון ביוני 2016) ו-1.763 מיליון היו נשים (1.759...