29.9 C
Tel Aviv
Monday, August 8, 2022
ראשי תגיות מוניות שירות

תגית: מוניות שירות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, הפותחת את ענף מוניות השירות לתחרות. החוק קובע כי המפקח על התעבורה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ייתן רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי, כלומר במכרז שינהל המשרד. הרישיונות יינתנו לקווי שירות שייכללו ברשימת הקווים שיפרסם המפקח על התעבורה באתר האינטרנט של המשרד. כמו כן, ייקבעו הוראות...