9.4 C
Tel Aviv
Thursday, January 27, 2022
ראשי תגיות מועצת הכבלים והלווין

תגית: מועצת הכבלים והלווין

מועצת הכבלים והלווין  בשיתוף פעולה עם צוות התיאום של הכנסת פירסמה היום (חמישי) את המכרז להפעלת ערוץ הכנסת. המכרז מסכם למעלה משנה של פעילות ציבורית, פרלמנטרית ומנהלית - וסופו בפעילות מרתונית של עובדי המועצה ונציגי הכנסת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הקצובים למכרז זה. יצויין ערוץ הכנסת הוא הערוץ הציבורי היחיד המפוקח בידי מועצת הכבלים והלווין. עוגני הפעלתו נקבעו בחוק משנת 2003,...
יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ד"ר יפעת בן חי שגב, הטילה היום (חמישי) עיצומים כספיים על החברות הוט ויס, בשל אי עמידה בכללי החסויות בחלק מערוצי הספורט בכבלים ובלווין. המהלך נעשה בעקבות בדיקה באגף הפיקוח שהעלתה כי למרות התראה מצד המועצה, שידורי החסויות לא עומדים תמיד בכללי התקשורת ובהוראות שנקבעו לעניין בפסיקות בג"ץ. על הוט ויס הוטל העיצום בשל אי...
מועצת הכבלים והלווין הטילה עיצום כספי בסך של 151,200 שקלים על הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) לאחר שנקבע כי הערוץ שידר משדר חדשות בניגוד להוראות רישיונו. העיצום הוטל עליו לאחר שב-29.6.16 הערוץ העביר דיווחים חדשותיים ישירים מזירת פיגוע שהתרחש בטורקיה. אגף הפיקוח במועצה קבע כי השידור היווה משדר חדשות. שידור זה התקיים לאחר שבתחילת אותו חודש הערוץ העביר דיווחים ישירים...