30.8 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות מט”ח

תגית: מט”ח

בנק ישראל מפרסם היום (רביעי) את יתרות מטבע החוץ לסוף חודש ינואר 2018. היתרות הסתכמו בסך 117,615 מיליוני דולרים, גידול בסך של 4,604 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הן מהוות 34.5% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול ביתרות מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,806 מיליוני דולרים וכן שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,841 מיליוני דולרים. בנוסף בחודש...
במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר ביוני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.8%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.8% מול...
במהלך חודש מאי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.6% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%. בעולם, נחלש הדולר במאי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.4% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, וב-1.7% מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.6%...
במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.4% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.5%. בעולם, נחלש הדולר באפריל מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1.8% מול האירו, ב- 0.5% מול הין היפני, ב-0.7%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 3.7% מול הפאונד...
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2017 בסך 105,139 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,968 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות כ-33% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי של מדינת ישראל. הגידול מוסבר בין היתר ברכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 900 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת...
במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%. בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.7% מול האירו, ב-0.3% מול הין היפני, ב-0.4%  מול הפרנק השוויצרי ובכ-0.1% מול הפאונד הבריטי. נפח המסחר הכולל במטבע...
יתרות מטבע החוץ לסוף חודש מרץ 2017 הסתכמו בסך 103,291 מיליוני דולרים. מדובר בגידול בסך של 1,271 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול מוסבר בשתי סיבות: האחת, רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,585 מיליוני דולרים. השנייה, שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 549 מיליוני דולרים. מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו"ל...
יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל הסתכמו בסוף חודש פברואר 2017 בסך 102,028 מיליוני דולרים, גידול בסך של 420 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. בבנק ישראל הסבירו ל'דה רוטשילד' כי הגידול ביתרות מוסבר בין היתר ברכישות מטבע חוץ על ידי הבנק בסך של 1,365 מיליוני דולרים. מתוכםף נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה...
המגזין הבינלאומי "Central Banking" הודיע היום (שלישי) על בחירתו בבנק ישראל כזוכה בפרס "Reserve Manager of the Year 2017". ההחלטה התקבלה על ידי ועדה של חברי מערכת המגזין וחברי הועדה המייעצת למגזין, המורכבת מנגידי בנקים מרכזיים לשעבר מרחבי העולם. בנימוקים של וועדת הפרס נאמר כי לאור ירידת התשואות בשווקי האג"ח הממשלתיות, בנק ישראל עשה מאמצים לשפר את התשואה מותאמת הסיכון, בכך...
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2% אך נחלש מול האירו בשיעור של 0.3%, כך מפרסם היום (רביעי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר משמעותית בינואר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-2.2% מול האירו, ב-3.2% מול הין היפני, בכ-2.8% מול הפרנק...