20.1 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות מענק עבודה

תגית: מענק עבודה

רשות המסים הפקידה בסוף השבוע האחרון כ-167 מיליון שקלים בחשבונות הבנק של כ-43,500 עצמאים, הזכאים למענק עבודה ושקיימות להם יתרות מענק שלא קוזזו לשנות המס 2012–2015. כספי המענק שולמו במלואם ללא ניכוי בשיעור של 25%. העברה זו של כספי המענק מיישמת את הוראת המעבר שנקבעה לקראת המצב החוקי החדש בנוגע לעצמאים. טרם תיקון החקיקה, שבוצע במרץ 2016 בנוגע לעצמאים, הם קיבלו...
שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים משה אשר הודיעו היום (רביעי), כי התשלום השלישי של מענק עבודה לשכירים זכאים עבור שנת המס 2015, בסכום כולל של כ- 400 מיליון שקלים יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של  הזכאים שכירים לקראת סוף חודש דצמבר 2016, כשלושה שבועות לפני המועד הקבוע בחוק. בנוסף יוקדם התשלום לעצמאיים זכאים אשר להם קיימת יתרת מענק שטרם קוזזה...