20.1 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות מענק

תגית: מענק

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (רביעי) את הצעת שר האוצר לתת מענק חימום לכ-200,000 קשישים המקבלים הבטחת הכנסה. גובה המענק 182 ש"ח לכל קשיש ועלותו לקופת המדינה תעמוד על כ-36 מיליון שקלים. המענק יכנס לחשבונות הבנק של הקשישים כבר בתשלום הקרוב מטעם הביטוח הלאומי בפברואר. המענק ניתן בנוסף למענק החימום שמקבלים עשרות אלפי קשישים מקבלי הבטחת הכנסה באזורים...
ועדת הכספים של הכנסת אמורה לאשר בימים הקרובים תקנות לפיהן מי שימכור דירה שלישית ומעלה בתשעת החודשים ראשונים של 2017 , ולא יותר משלוש דירות בתקופה זו, יזכה למענק. המענק יהיה בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף שקלים. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך...