24.9 C
Tel Aviv
Sunday, May 22, 2022
ראשי תגיות משאבי טבע

תגית: משאבי טבע

מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מציג שיא חדש של כ-854 מיליון שקלים בהכנסות מאגרות ומתמלוגי הגז טבעי, הנפט והמחצבים, בשנת 2016. החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בשנת 2016 ב-826 מיליון ש"ח. מרבית הסכום, כ-819 מיליון ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", תמלוגים שנבעו מהפקה של גז טבעי וקונדנסט נלווה. מדובר בעלייה מרשימה של...