26.1 C
Tel Aviv
Saturday, May 28, 2022
ראשי תגיות משטרת ישראל

תגית: משטרת ישראל

ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה היום (רביעי) להכין את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות לקריאה שנייה ושלישית. בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות המפקח על הבנקים. במסגרת עבודתו בחן הצוות את החסמים המעכבים את כניסתם של גופים שאינם תאגידים בנקאיים לשוק האשראי הקמעונאי, או המונעים את הרחבת...