28 C
Tel Aviv
Sunday, August 14, 2022
ראשי תגיות משכון

תגית: משכון

רשם המשכונות ברשות התאגידים מפרסם היום (רביעי) נתונים המסכמים את שנת 2016, מהם עולה כי חלה עלייה בהיקף של כ-13% בכלל הפעולות במשכונות בתוך כשנתיים. בשנים 2015-2016 בוצעו בכל שנה ביחידת רשם המשכונות כ-900,000 פעולות במשכונות (ובכלל זה רישום, עיון, שינוי וביטול משכונות). בשנת 2016 נרשם משכון על 308,428 נכסים, עלייה של כ- 20% בהשוואה לשנה שקדמה לה (256,638 נכסים שמושכנו...