19.9 C
Tel Aviv
Monday, May 23, 2022
ראשי תגיות משקיעים

תגית: משקיעים

ועדת כספים אישרה תיקון לתקנות פקודת מס הכנסה לעניין פטור מהגשת דו"ח. על פי התקנות, הורחב הפטור בהגשת דו"ח למשקיעים בשוק ההון. עד היום משקיע בשוק ההון שמחזור עסקאותיו בענף היה בגובה של 640,000 שקלים ומעלה היה חייב בהגשת דוח, בעקבות התיקון, עלה רף המחזור המחייב בהגשת דוח ל-2,500,000 שקלים. התיקון בא למנוע מצב בו משקיעים בשוק ההון מחויבים בהגשת...
חברת הפינטק קרדיטפלייס (CreditPlace), המפעילה את זירת הפקטורינג הדיגיטלית הראשונה בישראל, מדווחת על רכישת חשבוניות מעסקים קטנים ובינוניים בהיקף של מעל 100 מיליון שקלים. עבור קרדיטפלייס מדובר בזינוק בתוך חצי שנה של מעל מ-50% בהיקף פעילות החברה. עד כה בוצעו בזירת קרדיטפלייס כ-1,600 עסקאות  ונחסכו מעל 118 אלף ימי אשראי במשק עבור בתי עסק שהפיקו חשבוניות לתאגידים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים...