21.9 C
Tel Aviv
Monday, May 16, 2022
ראשי תגיות משק

תגית: משק

בשלושת החודשים שבין מרץ ויוני 2017 רשמה עלייה, במחירים קבועים, של 3.2% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. זאת, לאחר עלייה של 9.8% בשלושת החודשים דצמבר 2016-פברואר 2017. בקבוצה מוצרים ושירותים אחרים, שהיא 42% מסך הרכישות בשנת 2016, חלה עלייה של 7.9% במגמה במרס-מאי 2017. בענף ציוד ושרותי תקשורת היתה עלייה של 8.6%, בענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום עלייה של 7.6%,...
התפשטות התחלואה, בעת הנוכחית, היא פועל יוצא מהעיור, צפיפות האוכלוסין, אמצעי התחבורה והשינוע העולמיים. בשל התפתחות קשרים חברתיים בין לאומים, שבעבר נמנעו מקיום קשרים כלשהם ביניהם, החלו להתפשט תחלואה בין עמים ובקצבים הרבה יותר מהירים ממה שהכרנו בעבר. ההשפעה היא כבר לא רק על הכלכלה המקומית אלא על כלכלת העולם בכללותה. בהתאם, העלות היא לא רק בעלות הטיפול בחולה אלא...
השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר בישראל עמד בחודש יולי על 10,021 שקלים, כך פירסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלשכה ציינו כי כי מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.554 מיליון משרות. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 ועל מקורות מנהליים נוספים. מכלל משרות השכיר במשק בחודש יולי, 33.9 אחוזים...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להמשיך את המדיניות המוניטרית המרחיבה ולהותיר את הריבית ברמה של 0.1% - כפי שהיא מאז חודש מרץ. נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, הסבירה לאחר פרסום ההחלטה כי "ההחלטה התקבלה על סמך הניתוח המקיף שערכנו לגבי ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, התפתחויות שחלקן סותרות זו את זו ומשפיעות בכיוונים מנוגדים על ההחלטה". בתדרוך עיתונאים סיפרה...
ההחלטה של הנגידה האמריקאית שלא לשנות את הריבית, גם כאשר ניתן היה לעשות זאת לאור הנתונים הכלכליים, הוכיחה לשווקים שהנגידה לא באמת רוצה לעלות את הריבית בעת הנוכחית, והשווקים חזרו לעלות תוך הערכה שהריבית תישאר נמוכה לעוד תקופה ארוכה. ביום שני הקרוב צפוי בנק ישראל להותיר את הריבית במשק פעם נוספת ללא שינוי. על אף אינדיקאטורים כלכליים חיוביים בשוק...
המשך נסיגה ביצוא התעשייתי: בחודשים אפריל-יולי 2016 נרשמה נסיגה של כ-1% ביצוא, לעומת הרבעון הראשון של השנה. זאת בהמשך לירידה ריאלית של כ-2.9% בתחילת שנת 2016. כך, מתחילת השנה נסוג היצוא התעשייתי בשיעור מצטבר ריאלי של כ- 4%. הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה הנסקרת עמדה על כ-3.5 מיליארד דולרים - הנמוך  בכ-34 מיליון דולרים מממוצע החודשים ינואר – מרץ 2016. ירידה זו...