21.1 C
Tel Aviv
Saturday, November 27, 2021
ראשי תגיות משרד הרווחה

תגית: משרד הרווחה

שר העבודה והרווחה חיים כץ פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה למנות צוות מומחים אשר יגבש חוק ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים. פנייתו של כץ הועברה לאור ההחלטה של ראשת אגף שוק ההון והביטוח דורית סלינגר לבטל את הביטוח הסיעודי קבוצתי. הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים כיום בקופות חולים תוך...
הממשלה החליטה הבוקר (ראשון) להעביר את תחום התעסוקה מאחריותו של שר הכלכלה לאחריותו של שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ. בכך למעשה יחזור המשרד לפעול באותה מתכונת כפי שפעל במשך עשרות שנים - לאחר איחוד משרדי הסעד והעבודה בשנת 1977 למשרד אחד שנקרא מאז "משרד העבודה והרווחה". בראש המשרד המאוחד עמד זמן קצר ראש הממשלה דאז מנחם בגין, ולאחריו מונה...
שר הרווחה חיים כץ הנחה את הנהלת משרדו לשלם לעובדים סוציאליים במשרות פיקוח מחוזי ולבעלי תפקיד נוספים שלצורך ביצוע תפקידם נוסעים מאות ואלפי ק"מ מדי חודש, החזר בגובה ההוצאה בכפוף לנהלי החשב הכללי במשרד האוצר. עד היום, עובדים אלו שנסעו ברכבם הפרטי כדי לבצע את תפקידם קיבלו החזר עבור אחזקת רכב ומכסת ק"מ מוגבלת, ולאחר מיצויה (כבר בראשית החודש) נאלצו...